Rekisteriseloste

 

 

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

 

Laatimispäivä 21.3.2018

1. Rekisterinpitäjä

Laukku-Rasti Ay
Sirkkalankatu 6 B 25
20100 Turku

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Riikka Backman ja Irmeli Haapanen

3. Rekisterin nimi

Laukku-Rasti Ay:n verkkokaupan käyttäjärekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Laukku-Rasti Ay:n verkkokaupan käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään vain asiakassuhteiden hoitamiseen ja yhteydenottojen hoitamiseen. Ei markkinointiin eikä tietoja myydä eteenpäin. Tiedot ovat tallennettuna vain Vilkas-verkkokaupan ohjelmistoon, ei tietokoneellemme. Toimituksen jälkeen tilaustiedot poistetaan tietokoneeltamme.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten:
- nimi
- osoite
- puhelin
- sähköposti

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi Laukku-Rasti Ay:n verkkokaupan käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Ei  tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tietoja ei myydä eteenpäin.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Laukku-Rasti Ay:n verkkokaupan käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

9. Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille. Emme käytä emmekä myy asiakkaidemme tietoja.

10. Rekisteröidyn tarkastus-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Muita tietoja kuin tilauksen toimitusta koskevia tieotja ei rekisterissä ole.

11. Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.

12. Facebook-painikkeiden käyttötiedot lähetetään Facebook-palveluun.


Klarna Checkout
-kauppiaan tiedot